PKD Biuro Rachunkowe

PKD Biuro Rachunkowe

PKD jest używane do klasyfikowania działalności gospodarczej na potrzeby statystyki, identyfikacji przedsiębiorstw itp.

Dla biur rachunkowych, mogą być stosowane różne kody PKD w zależności od ich głównej działalności. Najczęściej używany

kod PKD dla biur rachunkowych

to

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

W ramach kodu 69.20.Z znajdują się usługi księgowe. Przypisanie konkretnego kodu PKD może jednak zależeć od szczegółowego zakresu działalności firmy.

Biuro Rachunkowe kod PKD

Jakie PKD dla biura rachunkowego?

Usługi księgowe PKD

Przyporządkowanie numeru PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) dla biur rachunkowych może zależeć od różnych czynników, takich jak zakres świadczonych usług czy specyfika działalności.

Warto pamiętać, że przypisanie dokładnego numeru PKD powinno być dostosowane do specyfiki działalności konkretnego biura rachunkowego.